Duyurular

...

Eurostudent Projesi Anket Formu


Sevgili Öğrenciler, Bu anket formu, Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa yükseköğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan EUROSTUDENT Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu projenin genel amacı; Avrupa’daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. Anketi yanıtlarken isminizi yazmak ya da kimliğinizi açığa çıkaracak bir bilgi vermek zorunda olmadığınızı ve ankete vereceğiniz cevapların sadece akademik amaçlarla değerlendirileceğini hatırlatmak isteriz. Anketi cevaplandırmak üzere ayırdığınız zaman ve katkınız için teşekkür ederiz.

Eurostudent Projesi kapsamında yükseköğretim kurumlarının öğrencileri tarafından yanıtlanması için hazırlanan ankete buradan ulaşabilirsiniz.

Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgiye de http://www.eurostudent.eu/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.