Misyon ve Vizyon

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin misyonu;

Bilimsel yenilikler ve araştırmaları takip eden, ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerinde aktif olarak görev alan, iyi eczacılık uygulamaları, klinik eczacı–sosyal eczacı kimliğinde, toplum sağlığının her aşamasında etkin, eleştirel bakış açısına sahip, sorgulayıcı, çözüm odaklı ve etik değerleri yüksek eczacılar yetiştirmek; yapacağı bilimsel çalışmalarla ürettiği bilgiyi toplum yararına sunmak ve sağlık alanında hizmetlerin yürütülmesine ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin vizyonu;

Çağdaş, ulusal ve uluslararası düzeyde ilaç/hasta odaklı eğitim-öğretimi temel alan, toplum sağlığını düşünen ve etik değerlere önem veren, bilimsel çalışmalar için yeterli don​anıma sahip, bilimsel faaliyetlerde aktif rol oynayan, evrensel bilime katkıda bulunan yenilikçi ve öncü bir fakülte olmaktır.