Herbaryum

               Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu, Çukurova Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri biriminin alt yapı desteği ile (TAY-2015-4377) 2015 yılında kurulmuştur ve Farmatötik Botanik Anabilim Dalına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Adana ve çevresinde yapılan arazi çalışmaları sonucunda bugüne kadar 2000’e yakın bitki örneği, kurallara uygun bir şekilde kurutularak, kartonlara alınmış ve herbaryuma yerleştirilmiştir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumundan birçok bitki türüne ait herbaryum örneği Fakültemiz herbaryumuna hediye edilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde fakültemize ait bir herbaryumun kurulması Adana’nın tıbbi ve aromatik bitkilerinin koleksiyonunun oluşturulması açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu herbaryumun, Adana bölgesindeki bitki türlerinin % 100’üne yakın örneğini barındıran önemli bölgesel herbaryumlardan biri olması hedeflenmektedir. Ornithogalum adanense (Adana Akyıldızı) ve Muscari mcbaethianum (Tufanbeyli sümbülü) gibi Adana’ya özgü (endemik) olan nadir bitki örnekleri herbaryumumuzda muhafaza edilmektedir. 

Adana ilinde doğal olarak yaklaşık 2500 bitki türü yetişmektedir. Bunlardan bir çoğu tıbbi ve aromatik bitkiler dediğimiz halk arasında tedavi amacıyla kullanılan veya ilaç olma potansiyeli taşıyan bitkilerdir. Bu bitkilerin toplanarak herbaryum örneği haline getirilmesi, öncelikle bu tıbbi bitki türlerinin tanınmasını ve korunmasına yönelik farkındalığın artırılmasını sağlamış ve aynı zamanda tıbbi bitkilerle çalışma yapmak isteyen araştırmacılara referans merkezi olacaktır.