Telefon Rehberi

Dahili için 3521-3522 

 

  TELEFON REHBERİ  
Dekanlık Özel Kalem 100 1. Kat Analitik Kimya Anabilim Dalı  
Dekan 101 Dr.Öğr.Üyesi Sabriye AYDINOĞLU 160
Dekan Yard. Doç.Dr.H.Sinem BÜYÜKNACAR 102 Arş.Gör.Dr.Merve NENNİ 161
Fakülte Sekreteri 103    
DekanYard. Dr. Öğr. Üyesi Esra DEMİRTÜRK 104 Biyokimya Anabilim Dalı  
Toplantı Salonu 105 Dr.Öğr.Üyesi Özlem ALPTEKİN 165
Kat Ofisi 106    
Ayniyat Bürosu 107 Farmakoloji Anabilim Dalı  
Satınalma Bürosu 108 Doç.Dr.H.Sinem BÜYÜKNACAR 150
Yazı İşleri 111 Doç.Dr.Fatma AYDINOĞLU 152
Personel İşleri 112 Arş.Göe.Dr.Didem YILMAZ ORAL 151
Öğrenci İşleri  117    
Bölüm Sekreterliği 118 Klinik Eczacılık Anabilim Dalı  
Dilek YILDIRIM 119 Arş.Gör.Nursel SÜRMELİOĞLU 155
Sedat UCA 120      
Orhan BOLKAN 120 2.Kat Farmasötik Kimya Anabilim Dalı  
Mehmet DEMİR 122 Dr.Öğr.Üyesi Özden TARI 170
Mehmet Emin KANLIDERE 122 Arş.Gör.Tansu YALÇIN 171
Danışma 123    
      Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı   
Zemin Kat Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı    Dr.Öğr.Üyesi Göksun DEMİREL 176
Arş.Gör.Dr.Abdurrahman AYGÜL 140 Arş.Gör.Anıl YİRÜN 175
       
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı   Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı  
Dr.Öğr.Üyesi Serpil DEMİRCİ KAYIRAN 130 Dr.Öğr.Üyesi Esra DEMİRTÜRK 180
    Arş.Gör.Tilbe ÇEVİKELLİ 181
Farmakognozi Anabilim Dalı   Dr.Öğr.Üyesi Umay Merve GÜVEN 182
Dr.Öğr.Üyesi Tuba ŞERBETÇİ 135    
      Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı  
      Arş.Gör.Deniz ONAN 185