İdari Personel

 

Ramazan ÇELİK
Fakülte Sekreteri
Dahili Telefon :122
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

 

 

 

Mustafa DEMİRAY
Personel Şefi
Dahili Telefon :116
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

 

 

Muhittin KİRİK
Personel İşleri
Dahili Telefon :114
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

 

 

Gülcan Sebiha KISA
Özel Kalem
Dahili Telefon :100-101
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

 

Zehra TAPSIZ
Satın Alma
Dahili Telefon :116
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

 

Sedat UCA
Personel İşleri
Dahili Telefon :114
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

 

Güldane TUMRİT
Yazı İşleri
Dahili Telefon :114
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

 

Nesli UZ YANDI
Öğrenci İşleri
Dahili Telefon :118
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

 

Dilek YILDIRIM
Biyolog
Dahili Telefon :106
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

 

Orhan BOLKAN
Teknisyen
Dahili Telefon :116
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

,Sedat UCA
 Personel İşleri
Dahili Telefon :114
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :
Nesli UZ YANDI
 Öğrenci İşleri
Dahili Telefon :118
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

Sedat UCA
 Personel İşleri
Dahili Telefon :114
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :
Nesli UZ YANDI
 Öğrenci İşleri
Dahili Telefon :118
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

Sedat UCA
 Personel İşleri
Dahili Telefon :114
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

Nesli UZ YANDI
 Öğrenci İşleri
Dahili Telefon :118
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :


Sedat UCA
 Personel İşleri
Dahili Telefon :114
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

Nesli UZ YANDI
 Öğrenci İşleri
Dahili Telefon :118
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

Sedat UCA
 Personel İşleri
Dahili Telefon :114
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

Sedat UCA
 Personel İşleri
Dahili Telefon :114
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :

 

Mehmet DEMİR
Hizmetli
Dahili Telefon :114
Telefon :3387334
Faks :
E-posta :