Uygulama Eczanesi

     ü Uygulama Eczanesi,  öğrencilerimize 2. Sınıf 4. Yarıyıldan itibaren mesleki bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunulması amacıyla Güney Ecza Kooperatifinin katkılarıyla oluşturulmuş ve uygulamaya konulmuştur.

ü Bu amaçla Uygulama Eczanesi interaktif ve modern eğitim sisteminin beklentisi olan küçük gruplar halinde ve öğrenen merkezli uygulamalarla önemli bir imkan yaratacağı düşünülerek hayata geçirilmiştir.

ü Eczacılık eğitimindeki teorik ve uygulamalı dersleri bütünleştiren Eczacılık Uygulamaları eğitim modeli, bilgi aktarımını ve beceri/tutum kazanmayı tamamlamakta ve gerçek yaşama entegre olabilen bilgi, beceri ve tutumlar ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlıklı kılmaktadır.

ü Öncelikli olarak, öğrencilerin serbest eczane stajlarına donanımlı bir şekilde başlamalarını ve sonrasında mesleki uygulamalarla hazırlanmalarını hedefleyen eğitim modeli, temel olarak eczacı-hasta iletişimi, eczane yerleştirme düzeni, eczanede kullanılan Medula ve diğer otomasyon programları, stok kontrolü ve reçete kayıtlarının tutulması gibi temel konuları ele almaktadır.

ü Ayrıca, akılcı ilaç kullanımı, ilaçların doğru uygulama yollarının gösterimi, tedavi sürecinin takibi ve kayıtlarının tutulması konularında da tam bir bilgi paylaşımına olanak vermektedir.

ü Güney Ecza Kooperatifine değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Caption