Ali Nihat Gökyiğit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler BahçesiÇukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi

Tıbbi ve aromatik bitki türlerinin tanıtılması ve farkındalık yaratılmasında en önemli araçlardan biri de botanik bahçeleridir.  “Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi” 2014 - 2016 yılları arasında Prof. Dr. Saliha Kırıcı ve Yrd. Doç. Dr. Serpil Demirci Kayıran öncülüğünde bir ekip tarafından alt yapı projesi kapsamında yapılan çalışmalar ile kurulmuştur. 100’ün üzerinde türe ait tohumlar serada hazırlanan viollere Aralık 2015 tarihinden itibaren ekilmiş ve çok yıllık olan 50’nin üzerinde bitki türünün ise bazıları satın alımlarla bazıları ise çeşitli kaynaklardan sağlanmıştır. Yaklaşık 180 kadar tıbbi ve aromatik bitki örneği içerdikleri etken madde gruplarına göre sınıflandırılarak “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi”ndeki belirlenen adalara Mart ayının üçüncü haftasında dikimleri yapılmıştır. Bahçe içerisinde 8 adet ada bulunmaktadır. Bunlar; Uçucu yağ ve kokulu bitkiler adası, alkaloid, glikozit ve flavanoid bitkileri adası, tıbbi geofit bitkileri adası, boya ve musilaj bitkileri adası, çalımsı bitkiler ve ağaççıklar adası ve farklı tıbbi ve baharat türleri adasıdır. Bu çalışma kapsamında kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bahçesi ile Adana ve çevresindeki tıbbi ve aromatik bitki türlerinin bir botanik bahçesinde toplanması, koruma altına alınması, sergilenerek yöre halkının bu bitkileri tanıması adına bir farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik bahçesi içerisinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bahçesinin en önemli işlevlerinden biri de Üniversitemiz ve Fakültemiz öğrencilerine eğitim materyali oluşturmasıdır. Oluşturulan Tıbbi ve Aromatik bitkiler bahçesi ile Eczacılık Fakültesi öğrencileri Farmasötik Botanik dersi uygulamalarında tıbbi ve aromatik bitki örneklerini canlı olarak görme ve yakından inceleme fırsatına sahip olmaktadırlar. Eczacılık Fakültesi derslerinde bitkisel kaynaklı drogların tanınması ilaç ilkel maddelerinin tanınması açısından oldukça önem taşımaktadır. Fakültemiz öğrencilerinin tıbbi bitki türlerini ve bitkisel drogları bu şekilde yakından tanıma imkânına sahip olmaları Fakültemizi de ülkemizdeki diğer Eczacılık Fakültelerinden çok daha avantajlı bir yere koymaktadır. Ayrıca ilaç olma özelliği taşıyan tüm bu bitki türleri Fakültemizde daha fazla fitokimyasal çalışmaların yapılmasına ve bilimsel makalelerin yazılmasına imkan sağlayacaktır.