Fakültemiz

DEKANIN MESAJI 

Sevgili Öğrenciler ve Değerli Meslektaşlarım,
 
Üniversite öğretiminde tüm dünyada kabul edilen analitik düşünme,  araştırma ve inceleme becerisi kazanma, bilgiyi fikre dönüştürme gibi evrensel beklentilerin karşılanması kararlı ve gayretli bir öğrenci topluluğunun yanı sıra çağdaş, özgür, dinamik ve donanımlı bir üniversite ortamının sağlanmasına bağlıdır. Çukurova Üniversitesi yarım yüzyıla yakın geçmişiyle Türkiye’nin en eski, köklü ve geleneği olan üniversitelerinden biridir. Kuruluşundan beri özgün bilimsel ve sanatsal yapıtlarda adı bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde donanımlı, nitelikli ve yetkin bireyler yetiştirmenin çabası içinde olan Çukurova Üniversitesi geleceğe iz bırakan bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir.
 
Üniversitemizin hedeflediği daima en iyi olma ilkesi Eczacılık Fakültesi’nin de temel ilkesidir. Yüksek nitelikli bir eğitim ortamı sunmayı temel ilke olarak benimseyen ve ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile işbirliğine önem veren Eczacılık Fakültesi, yeniliklere açık, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, sorgulayıcı ve üretici eczacılar yetiştirmeyi temel hedef olarak almıştır. Türkiye’de ve Dünya’da Eczacılık eğitiminde, ilaç sektöründe ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek çağdaş bir Eczacılık Fakültesi kurmayı amaçladık. Öğrencilerimize kaliteli ve dünya standardında bir eğitim vererek topluma faydalı ve etik kurallara saygılı eczacılar yetiştireceğiz.