Duyurular

...

IV. Araştırma Görevlileri İletişim ToplantısıÇukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi IV. Araştırma Görevlileri İletişim Toplantısı 17 Nisan 2015 tarihinde Eczacılık Fakültesi seminer salonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener, Dekan yardımcısı Doç. Dr. Eda Kumcu ve öğretim üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Özlem Alptekin, Yrd. Doç. Dr. Sabriye Aydınoğlu, Yrd. Doç. Dr. H. Sinem Büyüknacar ve öğretim elemanları, Öğr. Gör. Dr. Fatma Aydınoğlu, Öğr. Gör. Dr. Serpil Demirci, Arş. Gör. Özden Tarı, Arş. Gör. Umay Merve Güven, Arş. Gör. Didem Yılmaz, Arş. Gör. Abdurrahman Aygül, Arş. Gör. Hatice Gül Göktaş, Arş. Gör. Seçil Karahüseyin, Arş. Gör. Merve Nenni ve Arş. Gör Nursel Sürmelioğlu’nun katılımları ile gerçekleşti. Araştırma Görevlileri İletişim Toplantısında, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından araştırma görevlileri anabilim dallarına ait ders içerikleri ve bulundukları eczacılık fakültelerinin müfredatı hakkında sunum yaptılar.  Toplantının sonunda günün değerlendirilmesi ve bir sonraki toplantının tarih ve gündemi görüşüldü.