Duyurular

...

28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında “Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi”


“İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı” konu başlığı ile İstanbul Haliç Kongre Merkezinde 28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında “Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi” düzenlendi. Kongreye fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nuran Öğülener, Yrd. Doç. Dr. Özlem Alptekin, Yrd. Doç. Dr. Sabriye Aydınoğlu, Yrd. Doç.Dr. H. Sinem Büyüknacar, Öğr. Gör. Dr. Fatma Aydınoğlu ve Öğr. Gör. Serpil Demirci katıldı.

Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Nuran Öğülener, “Eczacılık Lisans Eğitimi: Beklentiler ve Öneriler” başlıklı panele diğer Eczacılık Fakültesi Dekanları ile birlikte konuşmacı olarak katıldı. Üç gün boyunca dört ayrı salonda 216 konuşmacının katıldığı ve 100’e yakın bilimsel posterin sunulduğu Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi’nde, Yrd. Doç. Dr. Özlem Alptekin, “Katalazın 1,4 BDDGE ve PEGDGE Ara Kolları Üzerinden Cam Desteğe Kovalent İmmobilisazyonu”; Yrd. Doç.Dr. H. Sinem Büyüknacar, “Yenidoğan ve Erişkin Sıçan Mesane Dokusunda Bazal Spontan Kasılmalar Üzerinde Neokuproin’in Etkisi”;  Öğr. Gör. Dr. Fatma Aydınoğlu ise “Fare Korpus Kavernozum Dokusunda Hidrojen Sülfür’ün Gevşetici Etkisinde NO/sGMP Yolağı ve Rho-Kinaz İnhibitörü” ve Öğr. Gör. Serpil Demirci, “Türkiye’nin Soğanlı Bitkileri ve Eczacılıktaki Önemi”;  başlıklı posterleri sundular.