Duyurular

...

III. Araştırma Görevlileri İletişim Toplantısı


Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi III. Araştırma Görevlileri İletişim Toplantısı 07 Kasım 2014 tarihinde Eczacılık Fakültesi seminer salonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener, Dekan yardımcısı Doç. Dr. Eda Kumcu, öğretim elemanları Doç. Dr. Pınar Çıragil, Yrd. Doç.Dr. Özlem Alptekin, Yrd. Doç. Dr. Sabriye Aydınoğlu, Yrd. Doç. Dr. H. Sinem Büyüknacar, Öğr. Gör. Dr. Fatma Aydınoğlu, Öğr. Gör. Serpil Demirci, Arş. Gör. Özden Tarı, Arş. Gör. Umay Merve Güven, Arş. Gör. Didem Yılmaz, Arş. Gör. Abdurrahman Aygül, Arş. Gör. Hatice Gül Göktaş, Arş. Gör. Seçil Karahüseyin ve Arş. Gör. Merve Nenni’nin katılımları ile gerçekleşti.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, Öğr. Gör. Serpil Demirci, Eczacılık Fakültesinin kuruluş aşamasından günümüze kadar geçirdiği süreci anlatan “Fakülte Arşivi” konulu sunumunu yaptı.

Fakültemizde üçüncüsü gerçekleştirilen Araştırma Görevlileri İletişim Toplantısında çeşitli üniversitelerde görevlendirilmiş olan Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlileri, görevli oldukları nabilim dalındaki mevcut sistemlerin ve cihazların teknik özelliklerini, ilgili anabilim dalında lisans düzeyinde yürütülmekte olan teorik ve uygulama ders başlıklarını, içeriklerini ve öğrenim çıktılarını kapsayan bir sunum yaptılar.