Duyurular

...

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İle Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Arasında Eczacılık Eğitiminde Akademik İşbirliği Protokolü Yapıldı


 


Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü). Eczacılık Fakültesinin kuruluşu ve gelişimi sürecinde Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.) Eczacılık Fakültesinden eczacılık eğitimi ve bilimsel faaliyetleri konusunda bilimsel ve akademik destek alınması ve işbirliği yapılmasına yönelik “Hacettepe Üniversitesi İle Çukurova Üniversitesi Arasında Eczacılık Eğitiminde Akademik İşbirliği” protokolü, 14 Mayıs 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünde yapılan törende Ç.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ve H.Ü. Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer tarafından imzalandı.  Ç.Ü. Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener ve  H.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel’in de hazır bulunduğu törene H.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Uğur, Ç.Ü. Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Metin Yavuz,  Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı  Doç. Dr. Eda Kumcu, H.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Kutay  Demirkan ve Prof. Dr. Neslihan Gürsoy, H.Ü. Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Erhan Palaska katıldı.

 Ç.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesinin daima en iyi olma ilkesini hedeflediğini ve bunun gerçekleşmesinde büyük üniversitelerle işbirliği yapılmasının önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.  H.Ü. Rektörü Murat Tuncer ise Çukurova ve Hacettepe Üniversitesi gibi iki köklü üniversitenin eğitim ve araştırma konusunda işbirliği protokolü imzalanmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. 

Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener, Çukurova Üniversitesinde yeni kurulan Eczacılık Fakültesinin yüksek nitelikli bir eğitim ortamı sunmayı temel ilke olarak benimsediğini ve ulusal/uluslararası bilim dünyası ile işbirliğine çok önem veren bir Fakülte olmayı amaçladığını ve buna yönelik ilk adım olarak köklü üniversitelerden biri olan Hacettepe Üniversitesi ile bu bağlamda işbirliği yapmanın Fakültenin kuruluşu ve gelişimi sürecinde çok önemli ve gurur verici bir başlangıç olduğunu belirtti. H.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel ise Ç.Ü. Eczacılık Fakültesinin kuruluş sürecinde belirledikleri amaç ve hedeflerini gerçekleştirmedeki özenli çalışmaları nedeniyle  yeni açılan eczacılık fakültelerine eğitim ve öğretimde örnek teşkil edeceğini belirtti. Hacettepe ve Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakülteleri arasında imzalanan akademik işbirliği protokolü, Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin lisans ve lisansüstü eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesi konusunda akademik danışmanlık ve destek sağlama, Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi bünyesinde öğretim üyesi olarak yetiştirilmesi planlanan akademik kadroların eğitimi ve yetiştirilmesine katkıda bulunma, ortak yüksek lisans ve doktora programlarının açılması, öğretim elemanı değişimi, bilimsel makale, yayın, kitap vb. dokümanların karşılıklı değişimi, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi ortak akademik ve bilimsel etkinliklerin yapılması ve ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, bilimsel yayınların yapılması konularında Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin arasındaki güçlü işbirliğini ve özellikle Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne ilgili konularda vereceği desteği içermektedir.