Duyurular

...

Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvuru Bilgileri


MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

2017 – 2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında üniversitemiz programlarına Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EkMadde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.


USUL VE ESASLAR

Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kontenjanları; her sınıf için ilgili yılın ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar olmak üzere, yatay geçişler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülür. İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi

2- ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

3- Kayıtlı olduğu üniversiteden aldığı öğrenci belgesi

4-Transkript ve onaylı ders içerikleri (İntibak ve Muafiyet İşlemleri için)

5-Daha önce Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş yapmadığını gösterir belge.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

- Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak; 16 Temmuz - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Başvurular Fakültemiz Yazı İşleri Bürosuna yapılacaktır.

- Başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.