Duyurular

...

1. Olağan Öğretim Elemanları Toplantısı



Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi I. Olağan Öğretim Elemanları toplantısı, 31 Ocak 2014 tarihinde Ç.Ü.Eczacılık Fakültesi seminer salonunda Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran ÖĞÜLENER başkanlığında Dekan Yardımcısı doç. Dr. Eda KUMCU ve öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Sabriye AYDINOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Özlem ALPTEKİN, Yrd. Doç. Dr. H. Sinem BÜYÜKNACAR ve Öğr. Gör. Serpil DEMİRCİ’nin katılımlarıyla gerçekleşti. Öğretim Üyeleri, farklı üniversitelerde 35. Madde ile görevlendirilen Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlileri ile ilk kez bir araya gelerek, Fakültenin oluşum süreci, gelişimi ve hedefleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nuran ÖĞÜLENER tarafından yapılan açılış konuşmasında, ülkemizde kurulmuş ve kuruluş aşamasında olan diğer Eczacılık Fakülteleri hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu ve misyonu vurgulanarak, bu doğrultuda ekip çalışmasının önemine değinildi.

Dekan Prof. Dr. ÖĞÜLENER Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin kısa, orta ve uzun vadedeki “Eylem Planı” hakkında bilgi vererek Fakültenin akademik, eğitim, bilişim, alt yapı alanlarında hedeflenen gelişim süreçlerine değindi. Konuşmasının bu bölümünde öğrenci eğitiminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Öğülener “Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi olarak hedefimiz mevcut ihtiyaçlara cevap verebilen donanımlı eczacılar yetiştirebilmek ve Türkiye’deki ilk on eczacılık fakültesi arasına girmektir” dedi.

Fakülte öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr Özlem ALPTEKİN ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) hakkında bir sunum yaptı. Bu sunum kapsamında, araştırma görevlilerinin ÖYP programı çerçevesinde dikkat etmeleri gereken hususlar vurgulandı. Araştırma görevlilerinin yüksek lisans ve doktora eğitimleri süresince akademik gelişimlerine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak üzere ÖYP kapsamında yurtdışında eğitim fırsatlarını değerlendirmelerinin önemi belirtildi.

Ayrıca, 35. Madde ile görevlendirilmiş olan araştırma görevlilerinden, akademik çalışmalarını takip edebilmek amacıyla Fakülte tarafından oluşturulan “Çalışma Takvimi” ve “Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlileri Bilgi Formu”nun altı aylık periyodlarla doldurulması istenildi. Toplantının sonunda alınan olumlu geri bildirimlerden dolayı, Eczacılık Fakültesi öğretim elemanlarının sürekli iletişim ve işbirliği halinde olmasının Fakültenin gelişim sürecine olumlu katkılarının olacağı düşünülerek bu toplantıların her üç ayda bir düzenli olarak yapılması yönünde karar alındı.