Duyurular

...

YATAY GEÇİŞ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU !!!


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 68. maddesinden yararlanarak Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğrenime tekrar hak kazanan ve Üniversitemiz Eczacılık Fakültesinde öğrenimine devam etmek isteyen Ömer ALABAZ’ın müracatının 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunun geçici 58. maddesi uyarınca kabul edilerek Fakültemizde eğitim görmesinin uygun olduğuna ilişkin Üniversitemiz Senatosunun 20 Eylül 2016 tarihli ve 11/10 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.