Duyurular

...

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erhan Palaska’nın Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni ZiyaretiHacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Erhan Palaska 07 Şubat 2014 tarihinde Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran Öğülener’i ziyaret etti. Bu ziyaret esnasında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi arasında gerçekleştirilmesi planlanan işbirliği protokolü ile ilgili ön görüşmeler yapıldı. Bu protokol çerçevesinde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden alınacak bilimsel, teknik destek ve akademik danışmanlık ile ilgili işbirliği esasları değerlendirildi. Her iki fakülte arasında gerçekleştirilmesi planlanan bu protokolün amacının Hacettepe Üniversitesi ile Çukurova Üniversitesi Rektörlükleri arasında Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Eczacılık Fakültesi, eczacılık eğitiminin ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak, Eczacılık lisans ve lisansüstü eğitim programlarının hazırlanması, akademik ve teknik desteğin sağlanması, akademik kadroların eğitimine katkıda bulunulması, ortak yüksek lisans ve doktora programlarının açılması, bilimsel makale, yayın, kitap gibi dökümanların karşılıklı değişimi, ortak akademik ve bilimsel etkinlik yapılması, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, yayınların yapılabilmesi olarak ifade edilmiştir.