Duyurular

...

Tüm Kamu Eczacıları Derneği

Tüm Kamu Eczacıları Derneği tarafından 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde maddi imkanları

dolayısıyla öğrenimine devam etmekte zorluk çeken Eczacılık Fakültesi öğrencilerine eğitim

amaçlı karşılıksız burs verilecektir. Yazının ekinde sunulan başvuru formu ve başvuru şartlarının

öğrencilere iletilmesi önemlidir.

Bilginize sunar, Tüm Kamu Eczacıları Derneği tarafından verilecek burslar kapsamında

değerlendirilmek üzere, Fakültenizde maddi desteğe ihtiyacı olan 1 öğrencinin bilgilerinin ekteki

form doldurularak 12/11/2021 tarihine kadar PDF formatında e-posta (tuked.tuked@gmail.com)

ile bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

 

Ecz. Mustafa GÖNEN

Tüm Kamu Eczacıları Derneği Başkanı

 

Ekler:

1- Başvuru Şartları

2- Başvuru Formu