Duyurular

...

MUAFİYET İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Muafiyet talep edilecek tüm dersler için başvurular, öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı ilk yarıyılda, derslerin başlamasını izleyen 10 (on) iş günü içerisinde (5 - 16 Ekim 2020 tarihlerinde) ilgili  birime yapılacaktır.

Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Detaylı bilgi için Muafiyet ve İntibak Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.....

 

İSTENİLEN BELGELER

Başvuru dilekçesi ve diğer ilgili ekler için tıklayınız. 

- Daha önce öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi (transkript).

- İlgili derslerin detaylı içerikleri.