Duyurular

...

MUAFİYET İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Muafiyet talep edilecek tüm dersler için başvurular, öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı ilk yarıyılda, derslerin başlamasını izleyen 10 (on) iş günü içerisinde (16 -27 Eylül 2019 tarihlerinde) ilgili  birime yapılacaktır.

Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Detaylı bilgi için Muafiyet ve İntibak Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.....

 

İSTENİLEN BELGELER

- Başvuru dilekçesi ve diğer ilgili ekler için tıklayınız. 

- Daha önce öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi (transkript).

- İlgili derslerin detaylı içerikleri.