Duyurular

...

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

2019 – 2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında üniversitemiz programlarına Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

USUL VE ESASLAR

Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kontenjanları; her sınıf için ilgili yılın ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar olmak üzere, yatay geçişler yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Usul ve Esaslara uygun olarak yürütülür.

 

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi

2- ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı

3- Kayıtlı olunan üniversiteden veya e-devletten alınan Öğrenci Belgesi

4-Transkript aslı ve Ders İçerikleri (İntibak ve Muafiyet İşlemleri için)

5- Kayıtlı olunan üniversiteden alınan daha önce Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş

yapmadığını gösterir belge (2018 girişli öğrencilerden istenmemektedir.)

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

- Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak; 15 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılacaktır.

- Başvurular Fakültemiz Yazı İşleri Bürosuna yapılacaktır.

- Başvurular, şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.