Duyurular

...

II. Araştırma Görevlileri İletişim Toplantısı

 

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi II. Araştırma Görevlileri İletişim Toplantısı Eczacılık Fakültesi seminer salonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nuran ÖĞÜLENER, Dekan yardımcısı Doç. Dr. Eda KUMCU, öğretim üyeleri Yrd. Doç.Dr. Özlem ALPTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Sabriye AYDINOĞLU, Yrd. Doç. Dr. H. Sinem BÜYÜKNACAR, Öğr. Gör. Dr. Fatma AYDINOĞLU, Öğr. Gör. Serpil DEMİRCİ, Arş. Gör. Özden TARI, Arş. Gör. Didem YILMAZ, Arş. Gör. Abdurrahman AYGÜL, Arş. Gör. Hatice Gül GÖKTAŞ, Arş. Gör. Belgin SERT, Arş. Gör. Seçil KARAHÜSEYİN ve Arş. Gör. Merve NENNİ’ nin katılımları ile 28 Nisan 2014 tarihinde gerçekleşti.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuran ÖĞÜLENER tarafından yapılan açılış konuşmasında Klinik Eczacı-Sosyal Eczacı kimliğini öne çıkaran, Ulusal/Uluslararası Düzeyde, İlaç/Hasta Odaklı Eğitim-Öğretimi temel alan, etik değerlere önem veren eczacılar yetiştirmek için kaliteli eğitim-öğretimin sağlanmasının ve buna uygun eğitim müfredatının oluşturulmasının önemi vurgulandı. Prof. Dr. Nuran ÖĞÜLENER, Ç.Ü. Eczacılık Fakültesinin hazırladığı 2014-2018 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ve 2013 yılı Eczacılık Fakültesi Birim Faaliyet Raporu hakkında bilgiler verdi. Ardından Fakültede yapılan projelere ve çalışmalara değindi. Ayrıca Prof. Dr. Nuran ÖĞÜLENER konuşmasında 27-28 Mart 2014 tarihleri arsında yapılan 12. Çukurova Yüksek Öğrenim Tanıtım Günlerine Fakültemizin ilk defa katıldığını belitti ve hazırlanan tanıtım broşürleri araştırma görevlilerine dağıtıldı.   

Fakültemizde bu yıl içerisinde ikincisi gerçekleştirilen Araştırma Görevlileri İletişim Toplantısında çeşitli üniversitelerde görevlendirilmiş olan Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Araştırma görevlileri, yüksek lisans ve doktora döneminde aldıkları dersleri, çalışma alanlarını, tez konularını, görev aldıkları projeleri, katıldıkları bilimsel toplantıları, laboratuar uygulama derslerini ve bulundukları Anabilim dalındaki mevcut sistemleri, cihazları içeren sunumlar yaptılar. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim dalında doktora eğitimi alan Arş. Gör. Özden Tarı, “Benzimidazol türevi ligandları taşıyan Platin (II) komplekslerinin sentezi ve biyolojik etkileri üzerinde çalışmalar” başlıklı tez konusu ile ilgili bilgiler verdi. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim dalında doktora eğitimi alan Arş. Gör. Hatice Gül Göktaş, katılmış olduğu kurslar, çalıştaylar, ulusal/uluslararası kongreler, seminerler, görev aldığı projeler, doktora eğitimi aldığı anabilim dalının çalışma alanları ve mevcut altyapı olanakları ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora eğitimi alması için görevlendirilmiş olan Arş.Gör. Abdurrahman Aygül,  yeni nesil aşı konseptleri hakkında kısa bir bilgi verip, aldığı dersler, çalışma konuları, katıldıkları laboratuar uygulama dersleri ve anabilim dalının çalışma alanları ve mevcut altyapı olanaklarını anlatan bir sunum yaptı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında yapmak üzere görevlendirilen Arş. Gör. Didem Yılmaz ise deneysel hayvanlarda oluşturulan erektil disfonksiyonun tedavisi üzerine yapmış oldukları çalışmalar, katıldığı ulusal/uluslararası kongreler, projeler ve anabilim dalının mevcut alt yapısı hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında görevlendirilmiş olan Arş. Gör. Belgin Sert, “Galaktoz oksidaz- miyoglobin hibrid sistemine dayalı biyosensör geliştirilmesi” ve “Sarı kantaron (Hypericum perforatum L.), ve havlican (Alpinia officinarum) ekstrelerini içeren jel formülasyonlarının geliştirilmesi” konularında sunum yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulunda dil eğitimini almak üzere görevlendirilen Arş.Gör. Merve Nenni, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalının mevcut alt yapı olanakları ve çalışma alanları ile ilgili bilgi verdi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim dalında görevlendirilmiş olan Arş.Gör. Seçil Karahüseyin ise yüksek lisans döneminde aldığı dersleri, çalışma konularını ve katıldığı bilimsel toplantıları içeren bir sunum yaptı. Sunumların sonunda Eczacılık Fakültesi araştırma görevlileri, Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlileri Bilgi Formlarını güncellediler. Yapılan sunumlardan Araştırma Görevlileri’nin 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde, toplam 6 kurs, 2 çalıştay, 7 ulusal/ uluslararası bilimsel toplantı ve 2 seminere katıldıkları ayrıca çalışma konuları ile ilgili 7 projede görev aldıkları anlaşılmıştır.

Toplantının sonunda yapılan değerlendirmelerde Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi öğretim elemanları teker teker söz alarak toplantının içeriğinden ve sunumlardan duydukları memnuniyeti ifade ettiler ve toplantının çok samimi bir ortamda gerçekleştiğini belirttiler.

Ç. Ü. Eczacılık Fakültesi olarak, yapılan sunumlar sonrasında, araştırma görevlilerinin görevli bulundukları anabilim dalları ile Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi arasında multidisipliner çalışmalar yapılabileceği ve yapılacak bu ortak projelerin Eczacılık Fakültesi’nin hedeflerini gerçekleştirmesinde önemli bir adım olabileceği sonucuna varılmıştır.