Etkinlikler

...

I. Ulusal Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırmaları Öğrenci Kongresi


Çukurova Üniveritesi Sağlık Bilimleri Araştırma Kulübü (ÇÜSBAK) ev sahipliğinde, 20-22 Nisan 2018 tarihinde Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde I. Ulusal Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırmaları Öğrenci Kongresi” gerçekleştirilecektir. 

Ayrılmaz bir bütünün paydaşları olan, Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Meslek Yüksekokullarından onlarca katılımcının üst düzey bilimsel ve sosyal programlarla aynı platformda bir araya gelmeleri hedeflenmektedir. Kongrede sözlü ve poster sunumların yanısıra, saygın konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek konferans, panel ve çalıştaylar sayesinde, disiplinlerarası bilimsel bilgi alışverişi en yüksek düzeyde tutulacaktır.

Kongre ile ilgili detaylı bilgilere http://cusbakkongre.org/  adresinden ulaşabilirsiniz....