Duyurular

...

MUAFİYET İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU


Muafiyet  talep edilecek tüm dersler için başvurular, öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırdığı ilk yarıyılda, derslerin başlamasını izleyen 10 (on) iş günü içerisinde (11 - 22 Eylül 2017 tarihlerinde) ilgili birime yapılacaktır.
Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için Muafiyet ve İntibak Yönergesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.....

İSTENİLEN BELGELER
- Başvuru dilekçesi ve diğer ilgili eklere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.(http://www.cu.edu.tr/Upload/CU_Muafiyet_ve_Intibak_Yonerge_Ekleri.pdf)
- Daha önce öğrenim görülen Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) not belgesi (transkript).
- İlgili derslerin detaylı içerikleri.