Kurum İçi Görevlendirilen Öğretim Üyeleri

 

TIP FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ELEMANI

      e-posta

Anatomi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Özkan OĞUZ

Prof. Dr. Emine D.KIZILKANAT 

Prof. Dr. Pınar GÖKER

Prof. Dr.  Behice DURGUN

Prof. Dr. Neslihan BOYAN

ozoguz@cu.edu.tr 

emikizil@cu.edu.tr

pkarakas@cu.edu.tr

bdurgun@cu.edu.tr

nboyan@cu.edu.tr 

Biyoistatistik Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi İlker ÜNAL

ilkerun@cu.edu.tr

Endokrinoloji ve Metabolizma

Bilim Dalı

Prof. Dr. B. Tamer TETİKER

tamertet@cu.edu.tr

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Süheyla KÖMÜR

Doç. Dr. Aslıhan ULU

 

skomur@cu.edu.tr

acandevir@cu.edu.tr

 

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. S. Sadi KURDAK

Doç. Dr. Besim ÖZAYKAN

Doç. Dr. Kübra AKILLIOĞLU

Doç. Dr. Ayper BOĞA PEKMEZEKMEK

sskurdak@cu.edu.tr

bozaykan@cu.edu.tr

kakillioglu@cu.edu.tr

aypbog@cu.edu.tr

Gastroenteroloji Bilim Dalı

Doç. Dr. Oğuz ÜSKÜDAR

ouskudar@cu.edu.tr

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Sedat KULECİ

 

skuleci@cu.edu.tr

 

Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Çağlar Emre ÇAĞLIYAN

Uzm. Dr. Çağlar ÖZMEN

cecagliyan@cu.edu.tr

cozmen@cu.edu.tr

Kulak, Burun ve Boğaz Anabilim Dalı

Doç. Dr. Özgür SÜRMELİOĞLU

osurmelioglu@cu.edu.tr

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

 

 

Doç. Dr. M. Bertan YILMAZ 

Prof. Dr. Davut ALPTEKİN

Prof. Dr. Ayfer PAZARBAŞI

Prof. Dr. Osman DEMİRHAN

Prof. Dr. H. Ümit LÜLEYAP

mbyilmaz@cu.edu.tr

alptekin@cu.edu.tr 

payfer@cu.edu.tr 

osdemir@cu.edu.tr

ululeyap@cu.edu.tr 

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Derya GÜMÜRDÜLÜ

Prof. Dr. Gülfiliz GÖNLÜŞEN

Prof. Dr. Figen DORAN

Prof. Dr. Suzan ZORLUDEMİR

Prof. Dr. Aysun H.UĞUZ

Prof. Dr.  Şeyda ERDOĞAN

Prof. Dr. Melek ERGİN

Doç. Dr.  Arbil AÇIKALIN

Dr. Öğr. Üyesi Emine K. BAĞIR

Öğr. Gör. Dr. Kıvılcım Eren ERDOĞAN

deryagum@cu.edu.tr 

ggonlusen@cu.edu.tr

fidoran@cu.edu.tr

szorludemir@cu.edu.tr 

aysunuz@cu.edu.tr 

seydaer@cu.edu.tr 

erginm@cu.edu.tr 

aacikalin@cu.edu.tr 

ebagir@cu.edu.tr 

kerdogan@cu.edu.tr

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ELEMANI

      e-posta

Organik Kimya Anabilim Dalı

Prof. Dr. E. Sultan GİRAY

esgiray@cu.edu.tr

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE

ufuk@cu.edu.tr 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ELEMANI

      e-posta

Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü

Öğr. Gör. Engin ÇELEBİ

engincelebi@cu.edu.tr

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Bölüm Başkanlığı

Öğr. Gör. Sait DİNÇ

 sdinc@cu.edu.tr 

Yabancı Dil Yüksekokul Müdürlüğü

Öğr. Gör. Neşe SONÇAĞ YAZAN

nsoncag@cu.edu.tr

Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Öğr. Gör. Hüsnü Çağdaş ARSLAN

hcarslan@cu.edu.tr