Stajlar Hk.

Stajlar, Staj I, Staj II, Staj III, Staj IV ve Staj V olmak üzere beş dönemden oluşur:

a)     Staj I, 20 iş gününden oluşur ve 4. Yarıyılı izleyen yaz aylarında serbest eczane/hastane eczanesi/endüstride yapılır.

b)    Staj II, 30 iş gününden oluşur ve 6. yarıyılı izleyen yaz aylarında serbest eczane/hastane eczanesi/endüstride yapılır.

c)     Staj III, 30 iş gününden oluşur ve 8. yarıyılı izleyen yaz aylarında serbest eczane/hastane eczanesi/endüstride yapılır.

d)    Staj IV ve Staj V, toplam 40 iş gününden oluşur ve 9. ve 10. yarıyılda serbest eczane/hastane eczanesinde yapılır.

e)     Staj IV ve Staj V, Adana Eczacı Odası tarafından belirlenen, Staj Komisyonu tarafından onaylanan ve Adana ilinde bulunan en az beş yıllık mesleki deneyime sahip eczacısı bulunan serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde yapılmak zorundadır.