SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 

 

1. İlacımın Kimliği "Prospektüs:

 İlaç, canlı hücre üzerinde meydana getirdiği tesir ile bir hastalığın teşhisini, iyileştirilmesi veya semptomlarının azaltılması amacıyla tedavisini veya bu hastalıktan korunmayı mümkün kılan, canlılara değişik uygulama yöntemleri ile verilen doğal, yarı sentetik veya sentetik kimyasal preparatlardır. Bu projenin amacı; herhangi bir ilacın kullanımından önce prospektüs bilgisinden yararlanarak yanlış ilaç kullanımının önlenebileceği konusunda farkındalık yaratmak, doz aşımı, yan etkileri, endikasyonları konularında bilinçlendirmektir. Bu amaçla, ATO Anadolu Lisesi 8. ve 9. Sınıf öğrencilerine konuyla ilgili sunum ve anket hazırlandı. Sonuç olarak projemiz kapsamında ilaç, ilaçların doğru kullanımı, ilaçla ilgili en yakınımızdaki bilgi kaynağımız ‘PROSPEKTÜS’ den nasıl daha fazla yararlanabiliriz konularında bilgi paylaşımında bulunarak bu konuda bir farkındalık oluşturulması sağlanmıştır.

 

 

2. Slow Food- Önce Ruhun Sonra Karnın Doysun:

Slogan : İyi çiğne yavaşla, sonradan hapı yutma

Fast-food tüketimi toplum sağlığını tehdit eden önemli bir problemdir. Fast food ürünler diyabet ve obezite başta olmak üzere pek çok metabolik hastalığa öncülük ettiği, bağırsaklardaki faydalı bakterileri yok ettiği, depresyona neden olduğu, astım ve alerjik deri hastalıklarına yakalanma riskini arttırdığı bilinmektedir. Dünyada son dönemde ortaya çıkan slow-food akımı geleneksel yemek kültürünün ve yerel tatların korunması, hızlı yemek yerine üretimi doğal yöntemler ile gerçekleştirilen yiyeceklerin tercih edilmesi ve sağlıklı beslenmeyi benimsemesi açısından önemlidir. Bu nedenle fast-food ürünlerinin sağlık üzerine olumsuz etkileri hakkında farkındalığı arttırmak amaçlı olarak Çukurova Üniversitesi yemekhanesi girişinde ‘SLOW-FOOD’ akımı ile ilgili deneysel bir pratik içeren bilgi aktarımı gerçekleştirilmiştir. Öğrenci ve idari personele yemek tercihlerinde sağlıklı öğünleri seçmeleri hususunda ve çiğneme sürelerini uzatmalarına dikkat çekmek amacı ile hazırlanan anket soruları sorularak, sunulan sebze ikramı ile çiğneme süresi testi gerçekleştirilmiş, katılımcılara yavaş ve sağlıklı yemenin önemi eğlenceli ve akılda kalan bir uygulama ile hatırlatılmıştır. Aynı zamanda bilgilendirici el broşürleri ve ayaklı pano ile sunumlar gerçekleştirilerek Slow-food akımı hakkında detaylı bilgi verilmiş, sağlıklı gıda tüketiminin sağlık için önemi vurgulanmıştır.

 

3. Bilinçli Ebeveyn, Sağlıklı Çocuk:

Proje kapsamında, günlük yaşantımızda eczacı-ebeveyn ilişkisini esas alarak ebeveynlerinin, ilaçların saklanması, akılcı ilaç kullanımı, aşı ve eşdeğer ilaç konularına yönelik bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve ebeveynlere ilaç kullanımı hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

Bu amaçla, Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniği bekleme salonunda, çocuklarını muayene için bekleyen ebeveynlere, ilaç kullanımı, saklanması, akılcı antibiyotik, probiyotik, çocuklara yapılması gereken zorunlu aşılar konularında 10 sorudan oluşan bir anket yapıldı. Ebeveynlerin eğitim durumları ve yaşları gibi parametrelerle bilgi durumları arasındaki ilişki değerlendirilmiş ve yapılan anketler sonrasında bahsedilen konularda bilgilendirme yapılmıştır.

 

4. İlaç Yoktu Hastalık Çoktu !:

Bu proje kapsamında, ortaokul çağındaki çocuklara ilaçların doğru kullanımı ve yeni geliştirilmesinin önemi, ilaçların olmadığı dönemlerde yaşanan sıkıntılar ile ilaçların keşfi, üretilmesi, hastalara ulaştırılması ve kullanımında eczacının görev ve sorumlulukları anlatılması amaçlanmıştır. Ayrıca, eczacılık mesleğinin geçmişte nasıl yapıldığı ve bugüne kadar gelişimi ve günümüzdeki çalışma alanlarından bahsedilerek, eczacıların kullandığı bazı malzemelerden (terazi, havan, spatula vs), eski ve güncel olanları tanıtılarak interaktif olarak dinleyicilerin katılımı sağlanarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda,  Adana İli Seyhan İlçesinde bulunan Gazi Ortaokulun’da proje 12-14 yaş aralığındaki öğrencilere bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.

 

5. Çocuklarda Diyabet Farkındalığı:

Çocuklarda diyabetin yüzde 95’den fazlasını Tip 1 diyabet oluşturmaktadır. Çocuklarda diyabetin erken tanısı önem taşımaktadır. Fakat çocukluktaki diyabet çoğunlukla geç fark edilmektedir. Bu nedenle, projemizde çocuklarda diyabet farkındalığı oluşturabilmek amaçlanmıştır. Bu amaçla, projemiz kapsamında tip 1 diyabetin semptomlarını ve diyabetli bir çocuğun yapması gerekenleri anlatan 8 yaş grubuna yönelik bir hikâye kitabı hazırlanmıştır. Kitabın içeriği için uzman görüşü,  Ç.Ü. Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilgin YÜKSEL tarafından alınmıştır. Resimler tasarlandıktan sonra, V. Cem OLDAÇ tarafından çizimleri yapıldı ve Adana Eczacı Odasının destekleriyle 80 adet hikâye kitabı basıldı. Projemiz Adana ilin ’deki 29 Ekim İlkokulu’nda 50 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere Tip 1 diyabet içerikli bilgilendirici aynı zamanda eğlenceli bir sunum yapılmış ve sunum sonrası küçük bir anket uygulanıp, kitaplar hediye edilmiştir. Sonuç olarak, hikâye kitabıyla daha çok çocuğa ulaşılabileceği ve diyabette farkındalık oluşturabileceği düşünülmektedir.

 

6. Keskin Sirke Küpünü Sevse :

Şiddet toplumda halk sağlığını etkileyen önemli bir sorun olup, dünya sağlık örgütü verilere göre dünyada yılda yaklaşık 1.4 milyon kişinin şiddet nedeniyle öldüğü rapor edilmektedir. Yapılan literatür çalışmalarında toplumda şiddet eğilimini azaltmak için eğitim kurumlarında sosyal sorumluluk çalışmalarının yapılmasının etkin bir yöntem olabileceği belirtilmektedir.

Bir halk sağlığı problemi olan şiddet konusunda, eczacıların toplumdaki en yakın sağlık danışmanlıkları rolünü göz önünde bulundurarak, üniversite öğrencilerinin öfke, öfkeye bağlı oluşan rahatsızlıklar,  öfkenin kontrol edilememesi durumunda şiddete dönüşümü, şiddet çeşitleri konularında bilgilendirilmeleri ve öğrencilerin günlük yaşamlarındaki şiddetin yerini değerlendirmelerine dayalı bir sosyal sorumluluk projesi hazırlanmıştır. Proje kapsamında, Çukurova Üniversitesi öğrencilerine, Ç.Ü. Öğrenci Yemekhanesi Girişinde şiddet çeşitleri, öfke kontrol ile ilgili broşür, afiş ve kitap ayıraçları ile bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, günlük hayattaki davranış biçimleri hakkında kısa bir anket yapılarak aslında şiddet içeren davranışları kendilerinin günlük hayatta ne kadar uyguladıklarını hakkında farkındalık oluşturulmasına çalışılmıştır. Son olarak, öğrencilerin katılımıyla renkli el baskıladıklarından “Şiddete Dur de Durdur “ pankartı hazırlanmıştır.   

 

7. Vitaminsiz Kalmayın Fazla da Almayın:

Vitaminler normal gelişme, çoğalma ve hücre canlılığı için gerekli olan ancak insan vücudunda gerekli miktarda sentezlenemeyen maddelerdir.  Diyetle yeterli miktarda alınmadığı durumda çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Vitaminlerin gereksiz ve yüksek dozda kullanılmaları, bireyde toksik etkilere neden olabilmektedir. Bu nedenle vitamin ve mineral içeren preparatların doğru kullanımının sağlanması, ihtiyacı olduğu düşünülen bireylerde, öncelikle beslenme alışkanlığının ve besin kalitesinin düzeltilmesi ve besinlerle vitamin ve mineral alınmasına ağırlık verilmesi, birey ve toplum sağlığı bakımından çok önemlidir. Bu proje amacı üniversite öğrencilerinin vitaminler konusunda farkındalık düzeylerini ölçmek ve bilgilendirme yapmak, vitamin preparatlarının kullanımı konusunda eczacıların yetkili danışman olduklarına dair farkındalık yaratmaktır. Hedef kitle 18-26 yaş grubundaki üniversite öğrencileri olarak belirlendi. Ç.Ü. Merkezi öğrenci yemekhanesinde stant açıldı, 100 öğrenciye anket soruları yöneltildi, vitaminler konusunda bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı. Yaptığımız proje kapsamında, üniversite öğrencilerinin vitamin preparatlarınının kullanımı konusunda daha fazla bilinçlendirmesi gerektiğini tespit ettik.

 

8. ‘Çocukların İlacı Sevgidir:

Kahramanmaraş Andırın Anacık Köyü ortaokulunda 8. sınıf öğrencilerine Eczacılık eğitimi hakkında bilgilendirme yapmak, Eczacılık mesleğini tanıtmak, ilaçların doğru kullanımı gibi konularda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Projemizde Kahramanmaraş Eczacı odası ile işbirliği yapılmıştır. Proje kapsamında belirlenen tarihte köy okuluna ziyarette bulunup, hazırladığımız sunumlarla öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Kahramanmaraş Eczacı Odasından Akılcı İlaç Kullanımı ve Farmakovijilans Komisyonu’nda yer alan Eczacı meslektaşlarımız ile toplumun ilaç kullanımındaki farkındalığını artırmak adına ilacın hem nasıl daha doğru kullanılacağını çocuklara anlatmak, hem de akılcı ilaç kullanımın çocukluk çağından başlayarak oluşacağı inancıyla toplumun tüm kesimlerinin akılcı ilaç farkındalığını artırmak için bir adım atılmıştır. Kahramanmaraş Orman Müdürlüğünden temin edilen fidanlar okul bahçesine dikilerek bir hatıra fidanlığı oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz ile birlikte hem bilgi paylaşımı, hem farkındalık oluşturulup hem de kitap, kırtasiye ve eğitim materyali paylaşımı yapılmıştır.


2018 - 2019 Sosyal Sorumluluk Projeleri


2017 - 2018 Sosyal Sorumluluk Projeleri