Lisans Programının Amacı

       Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak amacımız;

  • Çağdaş, ulusal ve uluslararası düzeyde ilaç/hasta odaklı eğitim-öğretimi temel alan,

  • Toplum sağlığını düşünen ve etik değerlere önem veren,

  • Bilimsel çalışmalar için yeterli don​anıma sahip,

  • Bilimsel faaliyetlerde aktif rol oynayan,

  • Evrensel bilime katkıda bulunan yenilikçi ve öncü bir fakülte olmaktır.

  • Bilimsel yenilikler ve araştırmaları takip eden,

  • İlaç araştırma ve geliştirme süreçlerinde aktif olarak görev alan,

  • İyi eczacılık uygulamaları, klinik eczacı–sosyal eczacı kimliğinde,

  • Toplum sağlığının her aşamasında etkin, eleştirel bakış açısına sahip,

  • Sorgulayıcı, çözüm odaklı ve etik değerleri yüksek eczacılar yetiştirmektir.