Ulusal-ÇEP

 

"Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimine İlişkin “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” 23 Aralık 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.