FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ ABD

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman AYGÜL (Anabilim Dalı Başkanı) 

 

Araştırma Alanları

Doğal ve sentetik kaynaklı bileşiklerin antibakteriyel ve antifungal aktivite tayini.

Bakteriyel ve fungal virülans faktörlerini hedef alan anti-patojenik bileşiklere yönelik taramalar.

Moleküler çalışmalarla antimikrobiyal bileşiklerin etki mekanizmasının tayini.

Farmasötik formülasyonların mikrobiyal kalite tayini.

 

Araştırma Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar

Mikroskop (35 adet)

Otoklav (1 adet)

İnkübatör (1 adet)

Santrifüj Cihazı (1 adet)

Vorteks (1 adet)

Dansitometre (2 adet)

Terazi (1 adet)

Çok-kanallı Otomatik Pipet (1 adet)

Otomatik Pipet Seti (10, 100 ve 1000 µL’lik) (1 adet)

 

Tamamlanmış veya Yürütülmekte olan Projeler 

Lidokain Hidroklorür İçeren Film Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve in vitro Karakterizasyonu (Ç:Ü: BAP Projesi 2018-devam ediyor)

Sefpodoksim Proksetil Yüklü Farklı İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve in vitro Değerlendirilmesi (Ç:Ü: BAP Projesi 2018-devam ediyor)