BİYOKİMYA ABD

 Akademik Personel

 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALPTEKİN (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Araştırma Alanları

Enzim immobilizasyonu

Enzim kinetiği

Klinik biyokimya

Antioksidan enzimler

 

Araştırma Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar

Mikroplaka okuyucu

UV-Vis Spektrofotometre

İnkübatör

Su banyosu

pH metre

Manyetik karıştırıcı

Santrifüj

Yüksek devirli santrifüj

Elektroforez sistemi

 

Tamamlanmış veya Yürütülmekte olan Projeler  

Üreazın Kalsiyum Silikat Üzerine Kovalent İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu

Hidrojen Sülfürün Rat Cilt Fleplerinde İskemi-Reperfüzyon Hasarına Karşı Koruyucu etkisinin Araştırılması