ANALİTİK KİMYA ABD

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Sabriye AYDINOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Dr. Merve NENNİ

 

Araştırma Alanları

İlaç etken maddeleri, organik ve anorganik maddelerin Kromatografik, Elektroanalitik ve Spektroskopik olarak kalitatif ve kantitatif analizlerinin uygulanması

Analitik Yöntem Validasyonu

Termodinamik ve kinetik çalışmalarla kompleks sistemlerin analizi

Proteomik çalışmalar

Metabolomik çalışmalar

 

 

Araştırma Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar

 

UV-Vis Spektrofotometre

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi

Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi

Analitik Terazi

Hassas Terazi 

pH metre

Isıtıcılı Manyetik karıştırıcı

Manyetik karıştırıcı

Santrifüj

UV Lamba ve Kabini

Kondüktometre

 

Tamamlanmış veya Yürütülmekte olan Projeler 

Yüzey Aktif Maddelerin Varlığında DNA/İlaç Etkileşimleri, BAP(Tamamlandı)

Antineoplastik İlaç İyonlaşma Sabitlerinin Spektroskopik ve Kromatografik Olarak Belirlenmesi, BAP(2018-)