FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ABD

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Esra Demirtürk (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Umay Merve Güven (Radyofarmasi Anabilim Dalı Başkanı)

Araş. Gör. Tilbe Çevikelli

Araş. Gör. Deniz Onan 

Araştırma Alanları

İlaç formülasyon tasarımı ve optimizasyonu

Katı Dozaj Şekillerinin (Tablet, Kapsül, Pellet) Formülasyonu ve in vitro/in vivo değerlendirilmesi

Parenteral Dozaj Şekilleri tasarlanması ve in vitro/in vivo değerlendirilmesi

Dispers Sistemlerin Formülasyonu (Emülsiyon, Süspansiyon), in vitro/in vivo değerlendirilmesi

Topik Uygulanan Yarı Katı Sistemlerin (Merhem, Jel, Krem) Formülasyonu, in vitro/in vivo değerlendirilmesi

Kontrollü Salım Sağlayan Sistemlerin Formülasyonu, İn vitro/İn Vivo değerlendirilmesi

İlaç Taşıyıcı Yeni Sistemlerin (Mikroküreler, Lipozomlar, İmmünolipozomlar,

Niozomlar, Nanoküreler, Nanokapsüller, Katı Lipid Nanopartiküller, Polimerik

Miseller) Formülasyonu, İn vitro/İn Vivo değerlendirilmesi

Oküler İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Formülasyonu, İn vitro/İn Vivo değerlendirilmesi

Diş Hekimliği ve Veteriner Hekimlikte Kullanılan İlaç Taşıyıcı Sistemler

 

 

Araştırma Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar

Analitik Terzazi

Hassas Terazi

Çoklu Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Çoklu Su Banyosu

Homojenizatör

Mekanik Karıştırıcı

Ultrasonik Parçalayıcı

 

Tamamlanmış veya Yürütülmekte olan Projeler 

Lidokain Hidroklorür İçeren Film Formülasyonlarının Geliştirilmesi ve in vitro Karakterizasyonu (Ç:Ü: BAP Projesi 2018-devam ediyor)

Sefpodoksim Proksetil Yüklü Farklı İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve in vitro Değerlendirilmesi (Ç:Ü: BAP Projesi 2018-devam ediyor)