FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ ABD

 Dr. Öğr. Üyesi Göksun DEMİREL (Anabilim Dalı Başkanı) 

 Arş. Gör. Anıl YİRÜN