FARMASÖTİK KİMYA ABD

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Özden TARI (Anabilim Dalı Başkanı)

Araş. Gör. Tansu YALÇIN

 

Araştırma Alanları

Yeni potansiyel terapötik moleküllerin tasarımı, sentezi, spektral analiz yöntemleriyle

yapılarının aydınlatılması, biyolojik aktivite çalışmaları ve bileşiklerin kimyasal

yapısı ile biyolojik etkisi arasında ilişki kurulması

İlaçların Kalitatif-Kantitatif Analizleri

Kantitatif Yapı-Etki İlişkileri

İlaçların Metabolizmalarının Araştırılması

 

Araştırma Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar

Rotary Evaporatör

Analitik Terazi

Hassas Terazi

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Çoklu Su Banyosu

Vakumlu Etüv

UV Lamba ve Kabini

Erime Noktası Tayin Cihazı

FT-IR Spektrometresi

UV Spektrofotometresi

Kırık Buz Makinesi

 

Tamamlanmış veya Yürütülmekte olan Projeler