FARMASÖTİK BOTANİK ABD

 Akademik Personel

Doç. Dr. Serpil DEMİRCİ KAYIRAN (Anabilim Dalı Başkanı)

 

Araştırma Alanları

Tıbbi, faydalı, zehirli ve zararlı bitkilerin tanımlanması.

Bitki sistematiği, morfolojisi, anatomisi, karyolojisi ve sistematiği çalışmaları.

Monokotil bitkiler ve sistematiği çalışmaları.

Türkiye florası çalışmaları.

Etnobotanik çalışmalar.

Herbaryum çalışmaları.

Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi çalışmaları.

Halk arasında tıbbi kullanımı olan potansiyel etkili bitki ekstreleri, fraksiyonları ve saf maddeleri ile ilgili biyolojik aktivite çalışmaları.

Tıbbi bitkilerin kültürü, toplama periyotları, kemotipleri ve diğer etkenlere bağlı olarak değişen etkili madde cins ve miktarını değerlendirmeye ve standardizasyona yönelik çalışmalar.

 

 

Araştırma Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar

Stereo mikroskop

Işık mikroskobu

 

Tamamlanmış veya Yürütülmekte olan Projeler  

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu Projesi (P.N. TAY- 2015-4377) Çukurova Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırma Birimi BAP, Yürütücü, Tamamlandı, 2015. Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi Alt Yapı Projesi, FAY- 2015-4956, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırma Birimi BAP, Araştırmacı, Tamamlandı, 2015.

Yabani Sarımsak Allium macrochaetum Ekstraktının Patojen Bakteri Türlerinde in vitro Antibakteriyel Etkisinin Belirlenmesi, FBA-2015-4346, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırma Birimi BAP, Araştırmacı, Tamamlandı, 2015.

Türkiye’de Yetişen Colchicum cilicicum ve Colchicum polyphyllum Üzerinde Araştırmalar, Proje No: 49800, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Araştırmacı, Tamamlandı, 2015.

İnsan akut lenfoblastik lösemili kanser hücrelerinde Ornithogalum platyphyllum bitkisinin biyolojik aktivitesinin incelenmesi Proje No: 49742 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Araştırmacı, Tamamlandı, 2016.

Allium macrochaetum yabani sarımsak türünün kimyasal içeriği ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi, TSA-2016-5160, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Proje Araştırma Birimi BAP, Yürütücü, Tamamlandı, 2016.