FARMAKOGNOZİ ABD

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Tuba ŞERBETÇİ (Anabilim Dalı Başkanı)

Araş. Gör. Seçil KARAHÜSEYİN

 

Araştırma Alanları

Farmakognozi tıbbi özelliği bulunan doğal kökenli bileşiklerin fiziksel, kimyasal, biyokimyasal özellikleri ile birlikte biyolojik etkilerini inceleyen ve analiz eden anabilim dalıdır. Etnobotanik kullanımı kayıtlı bitkisel, hayvansal, mikrobiyal ya da mineral kökenli doğal kaynakların ekstre ve biyoaktivite ile yönlendirilmiş fraksiyonlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, elde edilen sekonder metabolitlerin tespiti, izolasyonu, saflaştırılması, moleküler yapı tayinlerinin yapılması, biyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesi ve yeni ilaç moleküllerinin sentezinde öncü bileşik olarak kullanılması, ve bununla birlikte özellikle bitkisel kökenli doğal formülasyonların geliştirilmesi alanlarında faaliyet göstermektedir.

 

Araştırma Laboratuvarında Kullanılan Cihazlar

Analitik Terazi

Hassas Terazi

Çoklu Su Banyosu

Elektrikli ısıtıcı manto

Soxhlet ve Clavenger cihazları

 

Tamamlanmış veya Yürütülmekte olan Projeler